18 ožu 2022

KOHEZIJSKA POLITIKA EU-A: VIŠE OD 1,5 MILIJUNA PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU DOSTUPNO JE NA NOVOJ JAVNOJ PLATFORMI

Komisija je na početku 8. kohezijskog foruma, pokrenula javnu internetsku platformu Kohesio na kojoj su prikupljene sve informacije o više od 1,5 milijuna projekata u svih 27 država članica financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda (ESF) od 2014. Time se prvi puta stvara i stavlja javnosti na raspolaganje takva sveobuhvatna platforma s podacima o projektima, koja će biti dostupna na svim jezicima EU-a. Za njezinu uspostavu potrebna je bila bliska suradnja s upravljačkim tijelima u državama članicama ili regijama jer kohezijskim projektima upravljaju nacionalna i regionalna tijela.
Informacije kojima raspolažu upravljačka tijela dostupne su svima na platformi Kohesio.

Impresivno bogatstvo podataka pokazatelj je velikog doprinosa kohezijske politike gospodarskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji regija EU-a te zelenoj i digitalnoj tranziciji, koji se ostvaruje provedbom i financiranjem različitih prioriteta politika u državama članicama. Ujedno se potiču utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse među regijama i državama članicama.

Platforma Kohesio dostupna je OVDJE.

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci