27 sij 2022

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE – STUPANJE NA SNAGU NOVOG PRAVILNIKA O UPISU U UPISNIKE DOBAVLJAČA, LABORATORIJA I UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Kako bi se pravodobno osigurala provedba svih propisa u području sjemenarstva i rasadničarstva, Ministarstvo poljoprivrede obavještava sve uzorkivače sjemena i dobavljače sjemena i sadnog materijala koji se bave proizvodnjom, doradom, stavljanjem na tržište i uvozom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, te održavanjem sorti poljoprivrednog bilja o obvezama koje proizlaze iz novog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Novi Zakon uređuje područje sjemenarstva i rasadničarstava u Republici Hrvatskoj te je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu od 1. siječnja 2022. godine preuzima vođenje Upisnika dobavljača poljoprivrednog sjemena, Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala i Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena.

Pravne i fizičke osobe koje su upisane u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala u skladu s Pravilnikom o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala ostaju upisane do 30. lipnja 2022. godine, uz obvezu da se do tog roka podnesu zahtjevi za ponovni upis u navedene upisnike.

Pravne i fizičke osobe koje ne podnesu zahtjev za upis u upisnike dobavljača i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala do 30. lipnja 2022. godine u skladu sa zakonskim odredbama brisat će se iz navedenih upisnika.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci