21 sij 2022

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “GLOBALNI FORUM ZA HRANU I POLJOPRIVREDU” KOJA POČINJE 24. SIJEČNJA 2022. GODINE

Globalni forum za hranu i poljoprivredu (GFFA) međunarodna je konferencija o središnjim pitanjima od vitalne važnosti za globalnu poljoprivrednu i prehrambenu politiku.

Petodnevni forum uključuje velik broj događanja na kojima će sudjelovati oko 3.000 sudionika iz svijeta politike, industrije, znanosti i civilnog društva.

Konferencija sudionicima pruža priliku za raspravu i postizanje konsenzusa o pitanjima i izazovima koji se odnose na globalnu poljoprivrednu politiku i sigurnost hrane.

GFFA 2022. bavit će se pitanjem „Održivo korištenje zemljišta: sigurnost hrane počinje s tlom”.

Konferencija će se tako baviti jednim od najvažnijih izazova za globalnu situaciju s hranom koja zahtijeva suradnju dionika diljem svijeta.

GFFA 2022. treba dati ključni poticaj u tom smjeru i promicati međunarodnu suradnju. Četiri ključna pitanja za raspravu bit će:

  • Kako možemo poboljšati zaštitu tla?
  • Kako možemo obnoviti degradirana tla?
  • Kako možemo učiniti korištenje ograničenih zemljišnih resursa održivijim?
  • Kako poljoprivrednici diljem svijeta mogu dobiti pravičan pristup zemlji.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci