20 pro 2021

OBJAVLJEN POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 17. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci