06 pro 2021

ZAPOČELO PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU SEKTORU STOČARSTVU ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 VRIJEDNU 171 MILIJUN KUNA

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da je u Narodnim novinama broj 131/21 objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Provedbom Programa isplatit će se potpora primarnim proizvođačima u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, konjogojstva te peradarstva.

Obzirom na žurnost poduzimanja mjera kako bi se omogućio nastavak poslovanja primarnih proizvođača u sektoru stočarstva, podnošenje Zahtjeva za potporu provodit će se do 13. prosinca 2021. godine.

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev poštom.

Uz Zahtjev je prilikom podnošenja potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu:

  • potpisana i ovjerena Izjava iz Priloga I. Pravilnika (obvezna za sve podnositelje);
  • preslika Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu (obvezna za sve pravne osobe);
  • popunjena i ovjerena Izjava o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima (obvezna za sve podnositelje kod kojih je više povezanih subjekata podnijelo zahtjev za potporu) ili Popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima (obvezna za sve podnositelje kod kojih nema povezanih subjekata koji su podnijeli zahtjev za potporu).

Podnositelji zahtjeva u podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja za dokazivanje prihvatljivosti grla tovnih svinja koja su isporučena u izvoz dostavlja se i Međunarodni tovarni list (CMR).

Navedeni paket pomoći stočarstvu ima za cilj odgovoriti na potrebe za saniranjem pretrpljenih gubitaka te osiguranja likvidnosti uzgajivača goveda, svinja, peradi i konja, kao i primarnih proizvođača u sektoru ovčarstva i kozarstva, te im pomoći da očuvaju razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci