30 stu 2021

USVOJEN PLAN ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU SJEVERNE HRVATSKE

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 29. studenog 2021. godine održana je druga sjednica Koordinacijskog vijeća, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sa suradnicima te predstavnici Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Međimurske županije.

Na sjednici je usvojen Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske, koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i pet županija Sjeverne Hrvatske kojom će se pružiti podrška jačanju konkurentnosti Sjeverne Hrvatske kroz izradu strateškog i provedbenog okvira za korištenje fondova Europske unije u razdoblju 2021. – 2027. u okviru Integriranog teritorijalnog programa.

Kroz industrijsku tranziciju posebni naglasak stavljamo na prioritetne sektore i nove niše budućnosti Sjeverne Hrvatske, koji sukladno teritorijalnom kapitalu Sjeverne Hrvatske te globalnim razvojnim trendovima imaju znatan potencijal za daljnji rast i razvoj“, istaknula je ministrica Tramišak te dodala kako Plan sadržava prioritetne niše i smjerove promjena, kao i transformacijski putokaz koji uključuje mješavinu politika s ciljem jačanja konkurentnosti Sjeverne Hrvatske. Također je njime uspostavljen strateški okvir za provedbu industrijske tranzicije te se omogućava nastavak aktivnosti koje su potrebne za brzi početak korištenja sredstava iz EU fondova koji su predviđeni za županije Sjeverne Hrvatske. Ministrica Tramišak smatra kako je važno zajednički odrediti smjer jačanja konkurentnosti Sjeverne Hrvatske donošenjem navedenog Plana, kako bi se na taj način postavili temelji za brži i snažniji razvoj regije i aktivaciju sektorskih potencijala, uz podizanje kvalitete života građana.

Župan Koren je na sastanku u ime Koprivničko-križevačke županije predstavio prijedloge izmjene Plana, koje je, kao regionalni koordinator za područje naše županije, uputila PORA Regionalna razvojna agencija KKŽ. Prijedlozi izmjena su uvaženi, a rezultat toga je veća mogućnost domaćih poslovnih subjekata za povlačenje EU sredstava.

Sukladno smjernicama Europske komisije za industrijsku tranziciju, a nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, definirani su smjerovi promjena, kao i provedbeni mehanizmi koji čine transformacijski putokaz koji će se financirati u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. godine.

To će pružiti osnovu za industrijsku tranziciju i biti pokretačka snaga za gospodarski rast i razvoj te stvaranje radnih mjesta u Sjevernoj Hrvatskoj.

Smjerovi promjena:

 • Širenje i difuzija inovacija kroz poticanje strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera  u prioritetnim nišama;
 • Promicanje poduzetništva i ulaganja privatnog sektora kroz jačanje regionalnog eko sustava i poticanje rasta i razvoja inovativnih startup-ova i MSP-ova u prioritetnim nišama;
 • Priprema za poslove u budućnosti kroz razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju prema nišama veće dodane vrijednosti;
 • Podržavanje prijelaza na nisko-ugljično i kružno gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju (horizontalna tema).

Provedbeni mehanizmi:

 • Horizontalni transformacijski projekt za jačanje regionalnog eko sustava;
 • Javni pozivi za poduzetnike u okviru strateških lanaca vrijednosti u cilju podrške:
  • strateškim partnerstvima za inovacije (konzorciji od minimalno tri poduzetnika);
  • rastu i razvoju inovativnih start-up tvrtki i MSP-ova;
  • inovacijskim klasterima;
  • razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

Glavnina alokacije u okviru procesa industrijske tranzicije bit će usmjerena na jačanje prioritetnih niša u okviru regionalnih lanaca vrijednosti, s naglaskom na aktivnosti koje pokazuju potencijal za otkrivanje tehnoloških i tržišnih mogućnosti i prelijevanje učinka na ostale dijelove Hrvatske.

U okviru Integriranog teritorijalnog programa za industrijsku tranziciju alocirano je ukupno 400 milijuna eura, od čega 100 milijuna eura za Sjevernu Hrvatsku.

Izvor: Koprivničko-križevačka županija

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci