15 stu 2021

OTVOREN PRVI POZIV INTERREG CENTRAL EUROPE

Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2021. – 2027. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u ovoj perspektivi te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je otvoren za 4 programska prioriteta i 9 specifičnih ciljeva. Očekuje se da će se kroz transnacionalnu suradnju organizacije baviti razvojem i provedbom strategija, akcijskih planova, alata, obukom, pilot akcijama i povezanim rješenjima.

Cilj prvog poziva je ponuditi najširi tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih prijavitelja te su otvorena sva 4 tematska prioriteta ukupne vrijednosti 72 milijuna eura uz stopu sufinanciranja od 80%.

Prioritetna područja poziva su:

 • Suradnja za pametniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na jačanje inovacija te poticanje korištenja naprednih tehnologija. Također, sufinanciraju se kapaciteti za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Sredstva osigurana  u proračunu za prioritetno područje 1 iznose 22 milijuna eura;
 • Suradnja za zeleniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na  okolišne izazove i energetsku učinkovitost te korištenje obnovljivih izvora energije. Unutar ovog prioriteta poticat će se i projekti koji potiču urbanu mobilnost. Sredstva osigurana  u proračunu za prioritetno područje 2 iznose 36 milijuna eura;
 • Suradnja za povezaniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na poboljšanje transportne veze s ruralnim i perifernim regijama Srednje Europe te koji potiču održiv, inteligentan i intermodalan transport, uključujući poveznice na TEN-T koridore. Sredstva osigurana u proračunu za prioritetno područje 3 iznose 7 milijuna eura;
 • Poboljšanje upravljanja za suradnju u Središnjoj Europi – podrazumijeva projekte koji se odnose na poboljšanje kapaciteta javne uprave na svim teritorijalnim razinama, a s ciljem donošenja i implementacije integriranih teritorijalnih razvojnih strategija kroz suradnju. Sredstva osigurana u proračunu za prioritetno područje 4 iznose 7 milijuna eura.

Specifični ciljevi unutar pojedinog prioritetnog područja odnose se na:

 • SC 1.1. Jačanje inovacijskih kapaciteta u srednjoj Europi;
 • SC 1.2. Jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo u srednjoj Europi;
 • SC 2.1. Podrška energetskoj tranziciji u klimatski neutralnu središnju Europu;
 • SC 2.2. Povećanje otpornosti na rizike klimatskih promjena u srednjoj Europi;
 • SC 2.3. Kretanje kružnog gospodarstva naprijed u srednjoj Europi;
 • SC 2.4. Zaštita okoliša u srednjoj Europi;
 • SC 2.5. Ozelenjavanje gradske mobilnosti u srednjoj Europi;
 • SC 3.1. Poboljšanje prometne povezanosti ruralnih i perifernih regija u srednjoj Europi;
 • SC 4.1. Jačanje upravljanja za integrirani teritorijalni razvoj u srednjoj Europi.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
 • Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
 • Međunarodne organizacije koje djeluju u skladu s nacionalnim pravom države članice EU;
 • Međunarodne organizacije koje djeluju prema međunarodnom pravu, uz ograničenja.

Partnerstvo mora sadržavati najmanje tri financijska partnera iz najmanje tri zemlje te najmanje 2 partnera smještena u Interreg Central Europe regijama.

Sve informacije i relevantna dokumentacija dostupne su na web stranicama Zajedničkog tajništva. Osim toga, informacije o specifičnim ciljevima su dostupne u obliku kratkih videozapisa koje možete pronaći na YouTube kanalu. Aktualne informacije također se mogu pronaći na društvenim platformama Twitter, Instagram, Linkedin i Facebook.

Za sve zainteresirane prijavitelje i partnere Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavilo je nacionalnu info radionicu a točno vrijeme i datum održavanja radionica biti će objavljeni na stranicama: Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Rok za predaju dokumentacije je 23. veljače 2022. godine.

Više informacija o navedenom pozivu dostupno je na web stranicama Interreg Central Europe.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci