04 stu 2021

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIH MJESTA – LISTOPAD I STUDENI 2021

Cilj mjere je zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

Korisnici mogu biti poslodavci iz sektora:

 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;
 • Prijevoz i skladištenje – Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39) isključivo čarterske vožnje, izleti i druge povremene prijevozne usluge;
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (djelatnost 56.30) – isključivo noćni klubovi i disco klubovi.

Ciljane skupine zaposlenika:

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Umirovljenike;
 • Strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad;
 • Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti potporu.

Napomena:

 • Poslodavcu se može odobriti korištenje potpore listopad i studeni 2021. godine za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 26. studenoga 2021. tj. 23. prosinca 2021. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.70 i više % Covid-potvrda = 100 % potpore
 • Ako na dan 25. studenoga 2021. godine tj. 23. prosinca 2021. godine manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika sa EU digitalnu COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za dobivanje iste od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.Manje od 70 % Covid potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku Covid-potvrda od ukupnog iznosa potpore.
 •  Poslodavcima koji imaju manje od 70 posto radnika sa EU digitalnim COVID potvrdama ili uvjetima za dobivanje iste potpora će se isplaćivati u predviđenom postotku potpora od ukupnog iznosa potpore radnicima prema redoslijedu radnika u tablici koju poslodavac dostavlja u zahtjevu.

Trajanje mjere je listopad i studeni 2021. godine.

Zahtjevi za potporu za listopad zaprimaju se od 08. studenoga 2021. godine.

Zahtjevi za potporu za studeni zaprimaju se od 29. studenoga 2021. godine

Visina potpore iznosi do 4.000 kuna po radniku.

Više informacija dostupno je OVDJE i OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci