02 stu 2021

OBAVIJEST O NAJAVI NATJEČAJA INTERREG CENTRAL EUROPE

Prvi poziv za podnošenje prijedloga transnacionalnih projekata unutar programa Interreg Central Europe koji će se sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj najavljen je za 15. studeni 2021. godine.

Poziv će biti otvoren u 4 programska prioriteta i devet specifičnih ciljeva. Očekuje se da će se kroz transnacionalnu suradnju organizacije baviti razvojem i provedbom strategija, akcijskih planova, alata, obukom, pilot akcijama i povezanim rješenjima.

Prioritetna područja Poziva su:

 • Suradnja za pametniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na jačanje inovacija te poticanje korištenja naprednih tehnologija. Također, sufinanciraju se kapaciteti za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Sredstva osigurana  u proračunu za prioritetno područje 1 iznose 22 milijuna eura;
 • Suradnja za zeleniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na  okolišne izazove i energetsku učinkovitost te korištenje obnovljivih izvora energije. Unutar ovog prioriteta poticat će se i projekti koji potiču urbanu mobilnost. Sredstva osigurana  u proračunu za prioritetno područje 2 iznose 36 milijuna eura;
 • Suradnja za povezaniju Središnju Europu – podrazumijeva projekte koji se odnose na poboljšanje transportne veze s ruralnim i perifernim regijama Srednje Europe te koji potiču održiv, inteligentan i intermodalan transport, uključujući poveznice na TEN-T koridore. Sredstva osigurana u proračunu za prioritetno područje 3 iznose 7 milijuna eura;
 • Poboljšanje upravljanja za suradnju u Središnjoj Europi – podrazumijeva projekte koji se odnose na poboljšanje kapaciteta javne uprave na svim teritorijalnim razinama, a s ciljem donošenja i implementacije integriranih teritorijalnih razvojnih strategija kroz suradnju. Sredstva osigurana  u proračunu za prioritetno područje 4 iznose 7 milijuna eura.

Specifični ciljevi unutar pojedinog prioritetnog područja odnose se na:

 • SC 1.1. Jačanje inovacijskih kapaciteta u srednjoj Europi;
 • SC 1.2. Jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo u srednjoj Europi;
 • SC 2.1. Podrška energetskoj tranziciji u klimatski neutralnu središnju Europu;
 • SC 2.2. Povećanje otpornosti na rizike klimatskih promjena u srednjoj Europi;
 • SC 2.3. Kretanje kružnog gospodarstva naprijed u srednjoj Europi;
 • SC 2.4. Zaštita okoliša u srednjoj Europi;
 • SC 2.5. Ozelenjavanje gradske mobilnosti u srednjoj Europi;
 • SC 3.1. Poboljšanje prometne povezanosti ruralnih i perifernih regija u srednjoj Europi;
 • SC 4.1. Jačanje upravljanja za integrirani teritorijalni razvoj u srednjoj Europi.

Prvi poziv novog programa usmjeren je na javne i privatne organizacije koje žele surađivati na rješenjima za zajedničke izazove srednjoeuropskih regija i gradova koji ne poznaju granice. Rok za predaju dokumentacije je 23. veljače 2022. godine.

Više o navedenom dostupno je ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci