19 lis 2021

PLAN RAZVOJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. – OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE

Logo projekta Uz PORU po potporu

Koprivničko-križevačka županija je na svojoj web stranici objavila Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz Nacrt Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.

Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. sukladno članku 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija. Izrađen je po načelima točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti te partnerstva i transparentnosti.

Plan razvoja kroz strateški razvojni okvir definira 3 posebna cilja, 17 razvojnih prioriteta i 54 mjere koji pokrivaju sva područja i dionike razvoja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Posebni ciljevi Plana razvoja su:

1. Povezanija županija kružnog gospodarstva,
2. Socijalno osjetljiva županija i
3. Pametna i zelena županija.

Kroz realizaciju ciljeva, prioriteta i mjera Plana razvoja planiraju se ostvariti razvojni učinci koji će biti vidljivi i mjerljivi te doprinijeti poboljšanju kvalitete života svih stanovnika Koprivničko- križevačke županije.

Pozivamo sve zainteresirane da svoje komentare i prijedloge dostave putem službenog obrasca najkasnije do 16. studenoga 2021. godine na e-mail [email protected].

Navedeni materijal možete vidjeti OVDJE.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci