18 lis 2021

POTICANJE INOVACIJA I DIGITALIZACIJE GOSPODARSTVA KROZ NPOO I VFO

Kroz komponentu Otporno, zeleno i digitalno Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO), gospodarstvo će se nastaviti ulagati u poticanje inovacija i digitalizaciju gospodarstva.

Procijenjena vrijednost ulaganja iz NPOO u djelu koji se odnosi na inovacije i razvoj i primjenu novih (digitalnih) tehnologija iznosi 960.450.000 kn.

Predviđena su ulaganja u sve faze razvoja inovacija, s tim da su ulaganja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja primarno usmjerena na projekte viših razina tehnološke spremnosti (TRL-a).

Predviđene su mjere za poticanje akceleracije i komercijalizacije inovacija, ali i ulaganja u razvojne kapacitete poduzeća za povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će također potaknuti digitalnu transformaciju gospodarstva kroz podršku Europskih digitalnih centara za inovacije (EDIH), ali i direktnim podrškom projektima poduzeća za razvoj i primjenu digitalnih tehnologija i digitalizaciju poslovnih procesa. Na taj način se kroz Mehanizam za oporavak i otpornost planira podignuti razina ulaganja u istraživanje i inovacije te potaknuti one aktivnosti poduzeća koje doprinose stvaranju proizvoda i usluga dodatne vrijednosti.

Široku lepezu planiranih mjera čine financijski instrumenti i bespovratne potpore koje će poduzećima omogućiti ne samo ulaganja u potrebnu informatičku opremu i rješenja za e-trgovinu već i u know-how putem sufinanciranja savjetodavnih usluga te izrada strategija uvođenja novih, digitalnih tehnoloških rješenja u različite segmente poslovanja poduzeća, up-skill-a putem jačanja kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju.

Poticat će se i suradnja s digitalno-inovacijskim HUB-ovima u svrhu prijenosa znanja o dostupnim rješenjima i tehnologijama. Uz navedeno naglasak je stavljen na daljnji razvoj digitalnih inovacija koje su se pokazale kao jedan od najboljih hrvatskih izvoznih proizvoda.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osniva i Europski centar za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina koji će kao dionik novog digitalizacijsko-inovacijskog ekosustava putem brojnih aktivnosti koje uključuju i organizaciju B2B i B2G događaja doprinijeti diseminaciji znanja i vještina potrebnih za industrijsku tranziciju.

Planirane investicije kroz Pozive na dodjelu bespovratnih potpora te savjetodavne usluge u digitalizaciju i inovacije:

  • Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća (ukupna alokacija poziva: 30.000.000 kn);
  • Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (ukupna alokacija poziva: 141.700.000 kn);
  • Jačanje akceleracijske aktivnosti (ukupna alokacija poziva: 60.000.000 kn);
  • Komercijalizacija inovacija (ukupna alokacija poziva: 380.000.000 kn);
  • Vaučeri za digitalizaciju (ukupna alokacija poziva: 75.000.000 kn);
  • Bespovratne potpore za digitalizaciju (ukupna alokacija poziva: 206.000.000 kn);
  • Podrška za digitalne centre za inovacije (ukupna alokacija poziva: 56.500.000 kn).

Objava poziva u sklopu NPOO planirana je prvom polovicom 2022. godine.

U slijedećem programskom razdoblju 2021-2027, naglasak će biti na tematskom cilju Pametnija Europa, u okviru kojeg Prioriteta će se poticati intervencije usmjerene na jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta i korištenje naprednih tehnologija, iskorištavanje prednosti digitalizacije, povećanje rasta i konkurentnosti MSP-ova i razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

Kroz OPKK 2021 – 2027 nastaviti će se s već poznatim mjerama poticanja aktivnosti istraživanja, inovacija i razvoja koje su do sada dale izvrsne rezultate kao što su:

  • poziv IRI S3, namijenjen razvoju novih proizvoda, usluga i poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj i inovacije u S3 tematskim područjima;
  • inovacijski vaučeri namijenjeni korištenju stručnih tehničkih znanja Znanstvenih-istraživačkih organizacija (ZIO) za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će i u predstojećem razdoblju nastaviti pružati potporu poslovnom sektoru osiguranjem pristupa financiranju MSP-ova za razvoj poslovanja i povećanje konkurentnosti, odnosno za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući i obrtna sredstva.

Planira se i pružanje podrške uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti te izgradnji održivih i otpornih sustava i procesa kroz inovacije procesa i organizacije. Osim toga poduzetnicima će biti pružena podrška za projekte usmjerena prema jačanju izvoznih potencijala i internacionalizaciji poslovanja te uključivanju u međunarodne lance vrijednosti.

Uz navedeno nastaviti će se s aktivnostima poboljšanja kvalitete usluga poslovne potporne infrastrukture, te unaprjeđenja potpornih poslovnih institucija (PPI). Poseban naglasak bit će stavljen na jačanje kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju i usvajanje novih i unapređenje poduzetničkih vještina u cilju podrške malim i srednjim poduzećima.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci