07 lis 2021

UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju.

Predmet Javnog poziva je iskaz interesa za sudjelovanjem u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u reformskoj mjeri  – Komasacija poljoprivrednog zemljišta.

Prijavitelj može biti jedinica lokalne ili jedinica područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u Javnom pozivu, dužne su o svom trošku izraditi jednostavno idejno rješenje komasacije (analizu postojećih podataka).

Osnovni uvjeti prihvatljivosti utvrđuju se sljedećim redoslijedom:

  1. Katastarske općine na području jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja se prijavljuje na javni poziv, a za koje je prikupila suglasnost većine vlasnika poljoprivrednog zemljišta i to od najmanje 50%+1 vlasnik uz uvjet da imaju u vlasništvu najmanje 67% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta s područja na kojem se planira komasacija, neovisno radi li se o državnom ili privatnom vlasništvu;
  2. Katastarske općine u kojima je udio površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH najmanje 50% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u toj katastarskoj općini;
  3. One jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojima je unutar planiranog obuhvata komasacije provedena katastarska izmjera.

Provedba komasacije sufinancira se sredstvima EU u iznosu od 80%, dok je sufinanciranje od strane Prijavitelja predviđeno u iznosu od 20%.

Rok za iskazivanje interesa je 60 dana od objave ovog Javnog poziva.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci