05 lis 2021

ODRŽAN TREĆI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA ROBOTICO

Treći sastanak projektnih partnera održan je u sklopu provedbe projekta ROBOTICO – ROBOTics in Interregional COoperation. Projekt ukupne vrijednosti 236.922,04 EUR, provodi se u okviru programa Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020. Predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci, od 01. siječnja 2021. godine do 31. kolovoza 2022. godine.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 treći sastanak projektnih partnera održan je u virtualnom okruženju.

Sastanku su prisustvovali vodeći partner u projektu Strukovna škola Đurđevac i projektni partneri iz Osnovne škole Ferdinandovac i Osnovne škole Csurgó u Mađarskoj.

Na sastanku se raspravljalo o tekućim projektnim aktivnostima provedbe projekta. Strukovna škola Đurđevac ukratko je prezentirala postignute projektne aktivnosti kroz prvi i drugi kvartal provedbe projekta a neke od najbitnijih su: nabava IT i opreme za robotiku, nabava promidžbenih materijala i odrađene certificirane edukacije nastavnika u području robotike od strane vodećeg partnera Strukovne škole Đurđevac, nabava IT i opreme za robotiku i opremanje učionice sa uredskim namještajem i električnim instalacijama od strane projektnog partnera Osnovne škole Ferdinandovac, te održana početna konferencija i nabavljen dio opreme od strane projektnog partnera Osnovne škole Csurgó.

Projektni partneri osvrnuli su se i na nadolazeće projektne aktivnosti te dogovor oko istih, a to su zajedničke radionice nastavnika projektnih partnera u području robotike, mehatronike, programiranja, astronomije i 3D modeliranja kao i kampovi o robotici.

Osnovni cilj provedbe projekta ROBOTICO je popularizacija STEM-a u području robotike. Sa robotikom kao interdisciplinarnim područjem profesori i učenici će razvijati znanje o mehatronici, astronomiji, programiranju i 3D modeliranju kroz zajednički razvijene izvannastavne programe i specijalizirane radionice u kampovima. Vodeći partner Strukovna škola Đurđevac već ima iskustava u implementaciji projekata u području robotike i programiranja pa će to znanje unaprijediti i prenijeti ostalim projektnim partnerima.

Stručnu pomoć prilikom provedbe navedenog projekta Razvojna agencija PORA KKŽ pružat će vodećem partneru Strukovnoj školi Đurđevac u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ koji je odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci