28 ruj 2021

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE LEGRAD I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT “NADSTREŠNICA ZA TRŽNICU” UKUPNE VRIJEDNOSTI 3.242.820,74 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom Općine Legrad i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „Nadstrešnica za tržnicu“. Ukupna vrijednost projekta je 3.242.820,74 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Opći cilj projekta je omogućiti sadržaj za plasman proizvoda od bavljenja poljoprivrednom djelatnošću čime će se potaknuti zadržavanje stanovništva i doprinos iskorištavanju poljoprivrednog potencijala te podizanje društvenog standarda naselja Legrad i svih stanovnika Općine Legrad. Specifični cilj projekta je izgradnja nove nadstrešnice ispod koje će se formirati otvoreni prostor za tržnicu te pomoćnog objekta koji će se koristiti za potrebe tržnice i sadržavat će sanitarni blok, ured i spremište.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci