21 ruj 2021

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT „GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE DJEČJI VRTIĆ“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 9.135.929,68 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, uspješnom suradnjom Općine Koprivnički Ivanec i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt pod nazivom „GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE DJEČJI VRTIĆ“. Ukupna vrijednost projekta je 9.135.929,68 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a projektom će se izgraditi dječji vrtić u Koprivničkom Ivancu za vrtićku djecu uzrasta od 3 godine do polaska u školu. Uz prostorije za obavljanje odgojno-obrazovnog sadržaja izgradit će se i prateće prostorije za boravak djece u vrtiću, opremiti prostor te urediti okoliš i prilazne površine s 11 parkirnih mjesta. Također će se urediti igralište koje će biti opremljeno prikladnim dječjim spravama.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci