08 ruj 2021

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEPOVRATNIH SUBVENCIJA IZ PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa i korištenje EU sredstava, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje;
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika;
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije;
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme;
 • Subvencioniranje izlaganja na sajmovima;
 • Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta;
 • Subvencioniranje izlaganja koprivničkih obrtnika na sajmovima u Hrvatskoj;
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika;
 • Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima ili obrtima za čuvanje djece poduzetnicama početnicama za prvu godinu poslovanja.

Korisnici sredstava su:

Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, čije je sjedište i/ili ulaganje na području Grada Koprivnice.

Korisnici sredstava ne mogu biti:

–    povezana društva, rodbinski ili blisko povezane osobe;

–    gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe i to:

(a)potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1);

(b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji;

(c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

 • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
 • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih;

(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost subvencije po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 20.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do 30. studenog 2021. godine, osim prijave za mjeru Sufinanciranje potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima koja se zaprima do 11. listopada 2021. godine.

Rok za dostavu zahtjeva počinje od 07. rujna 2021. godine, a prijave se šalju do zaključno 30. studenog 2021. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

 

OBAVIJEST VEZANA UZ JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEPOVRATNIH SUBVENCIJA IZ PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2021. GODINU

Grad Koprivnica obavještava da su na području grada Koprivnice sredstva po Javnom Pozivi za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice utrošena te Grad Koprivnica za 2021. godinu više neće zaprimati nove zahtjeve.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci