27 kol 2021

USVOJENI PROGRAMI POTPORE ZA UZGOJ IZVORNIH PASMINA PERADI I STOČARSKA UZGOJNA UDRUŽENJA

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o Programu potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi 2021. – 2023. godine, te Odluku o Programu potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

Uvođenjem potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi, očekuje se povećanje broja uzgojno valjanih kljunova, poboljšavanje bitnih proizvodnih svojstava i poticanje gospodarske konkurentnosti uzgoja izvornih pasmina peradi, što u konačnici rezultira većim prihodima i većom dobiti u proizvodnji.

Izvorne pasmine, uz tradicijsku i proizvodnu vrijednost, značajne su i sa stajališta očuvanja genotipova životinja koje su izrazito prilagođene promjenjivim okolišnim uvjetima.  

Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine omogućit će učinkovitiju provedbu uzgojnih programa te organizacijsko i infrastrukturno unaprjeđenje uzgojnih udruženja u području stočarstva. Naime, provedbom Program planirana je učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda, kao i očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja te administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.   

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci