17 lip 2021

EUROPSKA KOMISIJA ULAŽE 14,7 MILIJARDI EURA IZ PROGRAMA OBZOR EUROPA U AKTIVNOSTI ZA STVARANJE ZDRAVIJE, ZELENIJE I DIGITALNIJE EUROPE

Komisija je donijela glavni program rada Obzora Europa za razdoblje 2021. – 2022. u kojem su navedeni ciljevi i posebna tematska područja za koja će se izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 14,7 milijardi eura. Ta će ulaganja pospješiti zelenu i digitalnu tranziciju, održivi oporavak od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa i otpornost EU-a na buduće krize. Europskim istraživačima omogućit će stipendije, pristup osposobljavanju i razmjenama te pridonijeti izgradnji povezanijih i učinkovitijih europskih inovacijskih ekosustava i vrhunske istraživačke infrastrukture. Program je otvoren sudionicima iz cijele Europe i svijeta, a pritom će pojačati europski istraživački prostor.

Više od 40 % sredstava, odnosno oko ukupno 5,8 milijardi eura uložit će se u istraživanje i inovacije za europski zeleni plan i obveze Unije da EU do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. Ta su sredstva namijenjena projektima za unaprjeđenje znanosti o klimatskim promjenama, rješenja za smanjenje emisija stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama.

Dostupnim sredstvima prvenstveno se financira digitalno desetljeće Europe i stvaranje preduvjeta za osnivanje digitalnih poduzeća, što će znatno povećati iznose ulaganja u tim područjima. Za razvoj temeljnih digitalnih tehnologija u razdoblju 2021. – 2022. dodijelit će se potpora u iznosu od približno 4 milijarde eura.

Naposljetku, ovim programom rada ukupna ulaganja u iznosu od oko 1,9 milijardi eura usmjerit će se na otklanjanje neposredne gospodarske i društvene štete prouzročene pandemijom koronavirusa. Sredstva će putem instrumenta NextGenerationEU pridonijeti izgradnji nove, post-pandemijske Europe, koja će biti ne samo zelenija i digitalnija, nego i otpornija na poremećaje, što uključuje modernizaciju zdravstvenih sustava i poboljšanje istraživačkih kapaciteta, posebno za razvoj cjepiva.

Prvi pozivi na podnošenje prijedloga objavit će se 22. lipnja na Komisijinu portalu za financiranje i natječaje, a Informativni dani Obzor Europa namijenjeni potencijalnim podnositeljima prijava održavaju se od 28. lipnja do 9. srpnja 2021 godine.

Više o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci