16 lip 2021

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE USVOJILO PROGRAM EU INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF 2.0) VRIJEDAN 33.71 MILIJARDE EURA

Vijeće je usvojilo program EU Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility 2.0 – CEF 2.0), vrijedan 33,71 milijarde eura, za financiranje razvoja održive infrastrukture visokih performansi u područjima prometa, digitalnog i energetskog sektora. Ovo drugo izdanje programa trajat će od 2021. do 2027.

Proračun za svaki sektor će biti (u tekućim cijenama):

  • transport: 25.81 milijardi eura (uključujući 11.29 milijardi eura za kohezijske zemlje);
  • energija: 5.84 milijarde eura;
  • digitalno: 2.07 milijardi eura.

U području prometa , CEF 2.0 promicat će međusobno povezane i multimodalne mreže kako bi se razvila i modernizirala željeznička, cestovna, unutarnja plovna i pomorska infrastruktura, kao i osiguravanje sigurne mobilnosti. Prioritet će se dati daljnjem razvoju transeuropskih prometnih mreža (TEN-T) fokusirajući se na nedostajuće poveznice i prekogranične projekte s dodanom vrijednošću za EU. 1.38 milijardi eura (u cijenama za 2018. godinu) proračuna za promet koristit će se za financiranje velikih željezničkih projekata između zemalja.

CEF 2.0 također će osigurati da je, kada se infrastruktura prilagodi poboljšanju vojne mobilnosti unutar EU-a, kompatibilna s dvostrukom namjenom, zadovoljavajući civilne i vojne potrebe. Za vojnu mobilnost izdvojit će se 1.69 milijardi eura u okviru proračuna za promet.

Digitalna povezanost također je odlučujući čimbenik u zatvaranju ekonomskih, socijalnih i teritorijalnih podjela. Da bi se kvalificirao za potporu iz CEF-a 2.0, projekt će morati doprinijeti jedinstvenom digitalnom tržištu i ciljevima povezivanja. Prioritet će imati projekti koji stvaraju dodatnu pokrivenost područja, uključujući i kućanstva.

U energetskom sektoru programom se želi doprinijeti daljnjoj integraciji europskog energetskog tržišta te pritom poboljšati prekograničnu i međusektorsku interoperabilnost energetskih mreža, olakšati dekarbonizaciju i zajamčiti sigurnost opskrbe. Financijska sredstva bit će dostupna i za prekogranične projekte u području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

CEF 2.0 naglašava sinergiju između prometnog, energetskog i digitalnog sektora kao način za učinkovitije djelovanje EU-a i minimiziranje troškova provedbe. Promicati će međusektorski rad u područjima poput povezane i automatizirane mobilnosti i alternativnih goriva.

Program također ima za cilj popularizirati akcije vezane uz klimatsku stabilnost, uzimajući u obzir dugoročne obveze EU u pogledu dekarbonizacije, kao što je navedeno u Pariškom sporazumu.

Više o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci