08 lip 2021

POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE 2021

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj Poziv će se pružiti kulturnim organizacijama svih veličina mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, inovacija, mobilnosti i razmjene znanja i iskustava. Cilj ovog Poziva je osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima i promovirati inovacije i kreativnost.

Projekti mogu obuhvaćati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora i biti interdisciplinarni.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (najviše dva) od navedenih prioriteta:

 1. publika
 2. socijalna inkluzija
 3. održivost
 4. nova tehnologija
 5. međunarodna dimenzija
 6. posebni sektorski prioritet (područje knjige, glazbe, arhitekture, kulturne baštine)

Za ovaj Poziv na dostavu prijedloga osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 60.942.906, pri čemu maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:

 • EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1)
 • EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta – za srednje projekte suradnje (COOP2)
 • EUR 2.000.000 – 60% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP3)

Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu:

 • najmanje tri organizacije iz tri različite države koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za manje projekte suradnje (COOP1)
 • najmanje pet organizacije iz pet različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za srednje projekte suradnje (COOP2)
 • najmanje deset organizacija iz deset različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za veće projekte suradnje (COOP3)

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je obavezni bodovni prag 70/100:

 • relevantnost u odnosu na prioriteta : max 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • vođenje projekta: max 20 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

Rok za prijave je 7. rujna 2021. godine do 17:00 po Bruxellesom vremenu.

Upute za prijavu, obrasce i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci