08 lip 2021

DONESENA ODLUKA O MJERAMA ZA JAČANJE NACIONALNOG SUDJELOVANJA U PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, INOVACIJA I SVEMIRA

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 17. svibnja 2021. godine Odluku o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira.

Mjerama se nastoji postići:

  • poboljšanje kvalitete i broja prijava na natječaje u sklopu Programa,
  • povećanje znanstvene izvrsnosti Prijavitelja, a u svrhu nastavka istraživačkoga rada započetog tijekom pripreme prijave projekta,
  • osnaživanje ljudskih i operativnih kapaciteta projektnih ureda i ekvivalentnih organizacijskih jedinica na hrvatskim znanstvenim organizacijama,
  • dogovaranje i sudjelovanje u inicijativama u području istraživanja i inovacija vezanim uz svemir i svemirske tehnologije, a koje će pridonijeti prijavama u sklopu Programa.

Financijska potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvaruje se za međunarodne kompetitivne projekte financirane u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa, Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. – 2025., Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju te Svemirskoga programa Unije i natječaja Europske svemirske agencije. Mjere uključuju podršku prijavama na natječaje u sklopu Programa i podršku prijavama na natječaje u sklopu Programa koje su prešle evaluacijski prag, ali nisu ostvarile financiranje.

Pravo na financijsku potporu mogu ostvariti znanstvene organizacije, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, zaklade upisane u Registar zaklada Republike Hrvatske čija je primarna djelatnost vezana uza znanost, istraživanje i inovacije, organizacije civilnog društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj te mikro, mali i srednje veliki poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji prijavljuju EU-projekte.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci