20 svi 2021

ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU NASILJA U OBITELJI U SKLOPU PROJEKTA NOVI POČETAK

U srijedu 19.05.2021.godine održano je online predavanje u svrhu podizanja svijesti javnosti o obiteljskom nasilju te prevenciji putem aplikacije Microsoft Teams. Predavanje je dio aktivnosti projekta „NOVI POČETAK“. Projekt „NOVI POČETAK“ provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financijski podržan sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Predavanje sa temom Nasilje u obitelji kao rizičan faktor razvoja djece održala je prof. dr. Marina Ajduković, profesorica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sadržaj predavanja prof. dr. Marina Ajduković odnosio se na dijete u obitelji u kojem se događa nasilje među roditeljima, neke nove spoznaje o učinku nasilja na djecu, neurorazvojni pogled na traumatska iskustva u djetinjstvu te značaj prevencije. Istaknuto je kako nasilje među roditeljima povećava rizik da će dijete doživjeti neki oblik zlostavljanja ili zanemarivanja u obitelji. Kao faktor zaštite bitan je prekid međugeneracijskog prijenosa nasilja.

Predavanje sa temom Socijalna izolacija ili socijalna zamka za žrtve obiteljskog nasilja održala je Željka Barić, ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja “Duga – Zagreb”. Tijekom predavanja istaknut je statistički prikaz kretanja pojave nasilja, organizacija rada Doma “Duga-Zagreb” u vrijeme pandemije, psihosomatske posljedice života u nasilju, kako pomoći žrtvi te sigurnosli plan za samostalni život i/ili povratak partneru. Tijekom predavanja također je istaknut i psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji kao zaštitna i sigurnosna mjera.

Na predavanju su sudjelovali predstavnici/e Koprivničko-križevačke županije, PORA-e, Centara za socijalnu skrb, policije, sudova, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, obrazovnih institucija te organizacija civilnoga društva.

Izvor: Udruga “Hera” Križevci

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci