04 svi 2021

E-SAVJETOVANJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA SUFINANCIRANJA PRIPREMA ZALIHA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA KOJIMA SE POTIČE UDRUŽIVANJE I POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA REGIONALNOJ RAZINI

Ministarstvo poljoprivrede je putem portala e-Savjetovanja pokrenulo savjetovanje s javnošću za Nacrt Prijedloga Programa sufinanciranja priprema zaliha infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini.

Cilj Programa je osigurati zalihu infrastrukturnih projekata u poljoprivredi kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini te ojačati kapacitete regionalne razine za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje fondova EU za navedene namjene.

Prihvatljivi korisnici Programa su jedinice područne (regionalne) koje ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • podnesu Zahtjev za sufinanciranje pripreme projektno-tehničke po objavljenom Javnom pozivu;
 • podnesu dokaz o iskazanom interesu za korištenje infrastrukture priznatog uzgojnog udruženja ili proizvođačke organizacije ili subjekta koji je do dana objave Javnog poziva podnio zahtjev za priznavanje uzgojnog udruženja ili proizvođačke organizacije;
 • dostave drugu obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Javnog poziva;
 • nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja.

Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja u okviru Programa su izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata kojima se potiče i promiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača u svrhu:

 • zajedničke organizacije prometa stokom (otkup, aukcije i/ili sabiranja stoke te njezine pripreme za tržište);
 • zajedničkog skladištenja, dorade, prerade, pakiranja, distribucije i prodaje poljoprivrednih proizvoda;
 • promocije poljoprivrednih proizvoda;
 • potpore provođenju i unaprjeđenju uzgojno-selekcijskog rada u području stočarstvu.

U okviru ovog Programa prihvatljivi za sufinanciranje su troškovi izrade sljedeće projektno tehničke dokumentacije:

 • studije izvodljivosti;
 • analize troškova i koristi;
 • studije procjene utjecaja na okoliš ili elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš podloge/dokumenta vezano za imovinsko-pravne odnose;
 • tehničke dokumentacije (idejni  urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme);
 • pripreme projektne prijave za sufinanciranje provedbe projekta;
 • izrada ostale dokumentacije neophodne za ishođenje potvrde glavnog projekta /ishođenje građevinske dozvole.

Savjetovanje je otvoreno do 17. svibnja 2021. godine.

Više o navedenom možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci