03 svi 2021

ODRŽAN SASTANAK RADNE SKUPINE ZA MAPIRANJE POTREBA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorima Koprivničko-križevačke županije u ponedjeljak, 03. svibnja 2021. godine, održan je sastanak članova Radne skupine za mapiranje potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za područje Koprivničko-križevačke županije. Sastanak su organizirali PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije kao regionalni koordinator i Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije na traženje Ministarstva zdravstva.

Cilj mapiranja je identifikacija stvarnih potreba i problema u zdravstvu i socijalnoj skrbi kako bi se osiguralo financiranje u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027. godina.

Sastanku je prisustvovala ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić sa suradnicama, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije Maja Blažek te ravnatelji  županijskih ustanova iz zdravstva i socijalne skrbi.

Na početku sastanka članove Radne skupine pozdravila je ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić koja je istaknula kako PORA kao regionalni koordinator za područje Koprivničko – križevačke županije koordinira proces mapiranja u suradnji s članovima Radne skupine.

Nakon toga, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ Tihana Kraljić održala je prezentaciju o izradi novih programskih dokumenata Republike Hrvatske za financijsku perspektivu EU 2021.-2027. s naglaskom na mapiranje potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Istaknula je da ravnatelji županijskih ustanova iz zdravstva i socijalne skrbi u procesu mapiranja trebaju iskazati svoje potrebe za ulaganjem u infrastrukturu-građenje potrebnih objekata, opremu, kadrove i suradnju, a da pri tome vode računa o specifičnostima pojedinih područja županije i ciljnih skupina.

Nakon prezentacije uslijedila je konstruktivna rasprava u kojoj je svaki od članova Radne skupine istaknuo koje su najveće potrebe i problemi s kojima se suočavaju u svojim institucijama odnosno u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga na području cijele županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci