20 tra 2021

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE NA TEMU AKTIVNOSTI RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ

Danas je u prostorima PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održana konferencija za medije na temu aktivnosti Razvojne agencije PORE KKŽ s naglaskom na provedbu projekta „UZ PORU PO POTPORU”.

Na početku konferencije sve prisutne je pozdravila ravnateljica Melita Birčić, a konferenciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić. Ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić prezentirala je rad agencije u protekle dvije godine, s posebnim naglaskom na nekoliko osnovnih grupa aktivnosti.

Proteklu godinu obilježile su aktivnosti vezane uz koordinaciju izrade i izradu Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027., koji će biti osnova za sve nove EU projekte s područja Koprivničko-križevačke županije. Također, Razvojna agencija PORE KKŽ vrlo aktivno sudjeluje u izradi novih planskih dokumenata na nacionalnoj razini za novu financijsku perspektivu EU 2021.-2027. Na području strateškog planiranja i regionalnog razvoja ravnateljica Melita Birčić izdvojila je aktivnosti vezane uz prikupljanje projekata s područja Koprivničko-križevačke županije za kandidiranje na Mehanizam za oporavak i otpornost, u okviru kojeg je Razvojna agencija PORA KKŽ prikupila ukupno 211 projekata sveukupne vrijednosti 2,5 milijarde kuna. Također je kraj prošle godine i početak ove obilježilo prikupljanje i kandidiranje projekata za Razvojni sporazum koji će 5 sjevernih županija potpisati s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU. U okviru Razvojnog sporazuma, Razvojna agencija PORA KKŽ je u koordinaciji s Koprivničko-križevačkom županijom nominirala 6 projekata sveukupne vrijednosti 3 milijarde kuna.

Nadalje, ravnateljica je istaknula kako Razvojna agencija PORA KKŽ protekle dvije godine provodi projekt „UZ PORU PO POTPORU“ koji definira i omogućava rad razvojne agencije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i ulozi agencije kao regionalnog koordinatora. Vrijednost projekta „UZ PORU PO POTPORU” veća je od 20 milijuna kuna, a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Navedeni projekt omogućava Razvojnoj agenciji PORI KKŽ da bude podrška svim javnopravnim tijelima u aktivnostima koje se odnose na regionalni razvoj, strateško planiranje te pripremu i provedbu EU projekata.

Također, ravnateljica je istaknula kako je jedno od najintenzivnijih područja rada Razvojne agencije PORE KKŽ priprema i provedba EU projekata odnosno pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi EU projekata. U okviru već spomenutog projekta „UZ PORU PO POTPORU“ Razvojna agencija PORA KKŽ pružila je stručnu pomoć u pripremi i provedbi 90 projekata sveukupne vrijednosti gotovo 300 milijuna kuna javnopravnim tijelima kao dionicima regionalnog razvoja na području županije. Od navedenih 90 projekata njih 65 se odnosi na projekte jedinica lokalne samouprave, dok se 56 odnosi na infrastrukturne projekte odnosno projekte u kojima će se izgraditi i rekonstruirati objekti za nove namjene te nabaviti značajna i vrijedna oprema. Isto tako tijekom posljednje dvije godine uz projekt „UZ PORU PO POTPORU“ Razvojna agencija PORA KKŽ provodila je još šest EU projekata kao nositelj odnosno partner sveukupne vrijednosti 32,2 milijuna kuna.

Projekti za koje Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć su najvećim dijelom vezani uz razvojne projekte jedinica lokalne samouprave. Ravnateljica agencije istaknula je nekoliko najznačajnijih sektora i projekata koji su obilježili proteklo razdoblje. To su prije svega projekti iz područja programa ZAŽELI – gerontodomaćice. Na području KKŽ trenutno se provodi 8 projekata iz programa ZAŽELI, sveukupne vrijednosti gotovo 22 mil. kn. Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć u provedbi za 4 projekta sveukupne vrijednosti 12,2 mil. kn, u okviru kojih je zaposlena 91 žena koja skrbi o 520 korisnika, odnosno starijih i nemoćnih osoba. S istim dugoročnim ciljem zapošljavanja nezaposlenih žena i brige o starijima na području županije, Razvojna agencija PORA KKŽ je u suradnji s jedinicama lokalne samouprave pružila stručnu pomoć u pripremi još 2 projekta; njihova vrijednost je 4,8 milijuna kuna i planiraju zapošljavanje 53 nezaposlene žene koje će skrbiti o 341 starijoj i nemoćnoj osobi na području 14 općina u Koprivničko-križevačkoj županiji.

PORA je bila vrlo aktivno uključena i u prijavu i pripremu projekata iz područja socijalne infrastrukture i socijalnih usluga, gdje sudjeluje u pripremi i provedbi sedam projekata ukupne vrijednosti 46,5 milijuna kuna. Od navedenih sedam, četiri se odnose na izgradnju nove socijalne infrastrukture Centara za socijalnu skrb u Koprivnici i Đurđevcu, Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Centra za pružanje usluga u zajednici „Svitanje“.

Od projekata iz područja komunalnih usluga, ravnateljica je navela kako je u posljednje 2 godine Razvojna agencija PORA KKŽ sudjelovala u pripremi i provedbi 4 projekta na području unapređenja razvoja komunalnih usluga na području KKŽ sveukupne vrijednosti 3,5 milijuna kuna.

Na području ruralnog razvoja Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji u pripremi i provedbi razvojnih projekata od izgradnje i opremanja dječjih vrtića – novoizgrađeni objekt dječjeg vrtića u Kalinovcu, dječjih igrališta, opremanja vatrogasnih i društvenih domova, uređenja parkova i nogometnih terena i prateće infrastrukture, zatim izgradnje poučnih staza te modernizacije nerazvrstanih cesta. Navedeno obuhvaća provedbu 22 projekta sveukupne vrijednosti 33,5 milijuna kuna.

Također je istaknuta uloga Razvojne agencije PORE KKŽ na području sufinanciranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za sedam infrastrukturnih projekata u školstvu, odnosno za razvojne projekte koji su od izuzetnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju.

Ravnateljica Birčić je također istaknula kako se Razvojna agencija PORA KKŽ krajem prošle godine kandidirala na natječaj Europske komisije za Europe Direct Centar te kako je isti i odobren. To znači da će od 1. svibnja 2021. godine u prostorima Razvojne agencije PORE KKŽ djelovati Europe Direct centar Koprivničko-križevačke županije, jedan od sedam Europe Direct Centara u cijeloj Hrvatskoj, odnosno ured koji će zapravo biti tzv. „produžena ruka“ Europske komisije. Vrijednost projekta je 1 milijun kuna za razdoblje od 56 mjeseci.

Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, koji je istaknuo važnu ulogu Razvojne agencije PORE KKŽ, posebice na području pružanja stručne podrške jedinicama lokalne samouprave u županiji. Naglasio je kako je Razvojna agencija PORA KKŽ neizostavan čimbenik sustava lokalne i regionalne samouprave te također istaknuo ulogu agencije na području prikupljanja projekata za Mehanizam za oporavak i otpornost, kao i projekata koji će se financirati u okviru Razvojnog sporazuma.

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije“
Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci