23 velj 2021

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „ ZAŽELI – PROVEDI 2!“ OPĆINE VIRJE

Logo projekta Uz PORU po potporu

Dana 23. veljače 2021. godine održana je početna konferencija projekta „Zaželi – provedi 2!“ čiji je nositelj Općina Virje. U uvodnom dijelu početne konferencije prisutnima se obratila voditeljica projekta Kristina Filipović koja je ukratko predstavila projekt.

Cilj projekta „Zaželi – provedi 2!“ je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Virje.

Ukupna vrijednost projekta je 781.020,00 kuna te je projekt u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ciljanu skupinu čini 9 žena pripadnica ranjivih skupina, a krajnji korisnici su 70 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ukupno trajanje projekta je 15 mjeseci.

Nakon uvodnog dijela prisutnima su se obratili i načelnik Općine Virje Mirko Perok, zatim predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Križevci Vesna Kuterovac i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren koji su izrazili zadovoljstvo navedenim projektom i dali podršku u daljnjoj provedbi istog. Početnoj konferenciji prisustvovala je i ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić sa suradnicama.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te će također svojim stručnim znanjem sudjelovati kao potpora Općini Virje tijekom cjelokupne provedbe projekta.

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci