22 velj 2021

OBJAVLJENA STUDIJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE NA TERITORIJALNI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA

Objavljena je studija procjene utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) na uravnoteženi teritorijalni razvoj (UTR) ruralnih područja širom EU-28: socio-ekonomski aspekti. Glavni fokus studije je na teritorijalnom razvoju ruralnih područja, koji se istražuju analizom socio-ekonomskih aspekata i socijalne uključenosti.

Rad na procjeni započinje uzročnom analizom koja je imala za cilj obuhvat i odabir mjera i instrumenata ZPP-a za koje se smatra da imaju izravan utjecaj na opći cilj UTR-a u ruralnim područjima. Rad se artikulira oko pet kriterija ocjenjivanja: djelotvornost, učinkovitost, koherentnost, relevantnost, europska dodana vrijednost. Primijenjeno je nekoliko metoda za prikupljanje i analizu kvantitativnih i kvalitativnih informacija. Na šesnaest pitanja evaluacijskog studija odgovoreno je pomoću kvantitativnih metoda poput analize input-output, grupiranja i statističkih regresija, kao i kvalitativnih metoda, uključujući studije slučaja, pregled literature i promatranje razvojnih trendova tijekom programskog razdoblja.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci