18 velj 2021

POJAŠNJENJE PRAVILA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. objavilo je dokument s pojašnjenjem primjene pojedinih odredbi Priloga 03 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Pravila za NOJN), Pravila 05 Izvršavanje i upravljanje ugovorima, u verziji 7.0 Zajedničkih nacionalnih pravila.

U dokumentu su pojašnjenje odredbe: isključenje ponuditelja iz postupka nabave, informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima Poziva na dostavu ponuda, Prijevod, uvez i ovjera dokumenata, Pregled i ocjena ponuda i Prigovor na postupak nabave.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci