16 velj 2021

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH NA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA U 2021. GODINI

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je 16. veljače 2021. godine Poziv za prijavu projekata u 2021. godini prema „Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“.

Cilj Programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz promoviranje i osiguranje institucijskog zbrinjavanja sve djece predškolske dobi na području jedinica lokalne samouprave.

Ukupan iznos sredstava predviđen za provođenje Programa je 32.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi Prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića, donesenim temeljem odredbe članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, 10/97, 107/07, 94/13, i 98/19.) i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojem se odvija djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine JLS-a.

Prihvatljivi objekti su: objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.

Prihvatljive aktivnosti su: izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

Omjer sufinanciranja: najviši udjel Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN 132/17).

Jedan Prijavitelj podnosi jednu prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan objekt dječjeg vrtića kojemu je osnivač.

U postupku odabira Prijavitelju se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje prijava je 30 kalendarskih dana od dana objave na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, odnosno do 18. ožujka 2021. godine.  

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci