08 velj 2021

ODRŽAN PRVI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA ROBOTICO

Logo projekta Uz PORU po potporu

Prvi sastanak projektnih partnera održan je u sklopu provedbe projekta ROBOTICO – ROBOTics in Interregional COoperation. Projekt ukupne vrijednosti 236.922,04 EUR, provodi se u okviru programa Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020. Predviđeno trajanje projekta je 20 mjeseci, od 01. siječnja 2021. godine do 31. kolovoza 2022. godine.

Zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 prvi sastanak projektnih partnera održan je u virtualnom okruženju.

Sastanku su prisustvovali vodeći partner u projektu Strukovna škola Đurđevac i projektni partneri iz Osnovne škole Ferdinandovac i Osnovne škole Csurgo u Mađarskoj. Na početku sastanka ravnatelj Strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar pozdravio je sve prisutne i zahvalio im se na prisustvovanju. Nakon uvodnog pozdrava PORA Razvojna agencija KKŽ koja pruža stručnu pomoć u provedbi projekta ROBOTICO ukratko je predstavila raspored projektnih aktivnosti, navela glavne obveze i zadatke vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera te objasnila proces projektnog izvještavanja. Zatim je ravnatelj Strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar nabrojao svoje članove projektnog tima. Svaki član projektnog tima se ukratko predstavio i naglasio za koji dio projektnih aktivnosti je zadužen  kako bi daljnja komunikacija sa projektnim partnerima bila što jednostavnija. Tijekom sastanka dogovoren je daljnji tijek provedbenih aktivnosti a naglasak je stavljen na datum određivanje početne konferencije i provođenje postupaka javne nabave.

Osnovni cilj provedbe projekta ROBOTICO je popularizacija STEM-a u području robotike. Sa robotikom kao interdisciplinarnim područjem profesori i učenici će razvijati znanje o mehatronici, astronomiji, programiranju i 3D modeliranju kroz zajednički razvijene izvannastavne programe i specijalizirane radionice u kampovima. Vodeći partner Strukovna škola Đurđevac već ima iskustava u implementaciji projekata u području robotike i programiranja pa će to znanje unaprijediti i prenijeti ostalim projektnim partnerima.

Stručnu pomoć prilikom provedbe navedenog projekta Razvojna agencija PORA KKŽ pružat će vodećem partneru Strukovnoj školi Đurđevac u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ koji je odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci