05 velj 2021

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJENA DOKUMENTACIJA NA PRVU FAZU NATJEČAJA „SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME“

Logo projekta Uz PORU po potporu

Uspješnom suradnjom Općine Koprivnički Ivanec i Razvojne agencije PORE KKŽ u okviru Poziva „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“ prijavljena je prva faza projekta.

Nositelj projekta je Općina Koprivnički Ivanec, a projektom će se sufinancirati boravak djece koja pohađaju predškolske programe u dječjim vrtićima na području općina Koprivnički Ivanec, Novo Virje, Molve, Virje, Drnje, Kalnik, Đelekovec i Ferdinandovac.

Opći cilj Poziva je povećanje sudjelovanja djece u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima, a u svrhu smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Ciljna skupina ovog projekta su djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima na području navedenih općina. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć u pripremi Prve faze ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci