14 sij 2021

DODATNE INFORMACIJE U VEZI PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORIMA TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-19

Ministarstvo turizma i sporta je zbog zainteresiranosti od strane predstavnika sektora turizma i sporta te javnosti o Programu dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji Covid-19 objavilo dodatne informacije o Programu.

Cilj Programa je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje. Program će provoditi Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i poslovnim bankama izdavanjem državnih jamstava i omogućiti lakši pristup likvidnosti kod financijskih institucija kako bi se očuvao kontinuitet gospodarske aktivnosti u sektoru turizma i sporta.

Sredstava potpora u obliku državnih jamstava osigurana su u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske na temelju Komunikacije Europske Komisije-Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19.

Kredite po Programu će odobravati HBOR, HAMAG-BICRO i poslovne banke a prihvatljivi korisnici su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji posluju u sektoru turizma, sporta i povezanih djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske a odnosi se na djelatnosti razvrstane u odjeljcima, skupinama ili razredima: (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD/2007: 

 • 55.1 Hoteli i sličan smještaj
 • 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
 • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
 • 55.9 Ostali smještaj
 • 56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • 56.2 Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • 79.11 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
 • 79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
 • 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
 • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • 93.11 Rad sportskih objekata
 • 93.13 Fitnes centri
 • 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • 93.29    Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (osim rada automata za igre na kovanice 

Također korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i korisnici koji obavljaju djelatnosti bolnica, opće medicinske prakse, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90) koji su uključeni u turističku ponudu te pretežito ostvaruju prihode izvan sustava javnog zdravstva.

Neprihvatljivim korisnicima potpora iz ovog Programa smatraju se poduzetnici koji su bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. godine, s izuzetkom mikro poduzetnika i malih poduzetnika, koji su već bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s nacionalnim pravom (stečajni postupak) i da nisu primili potporu za sanaciju  ili potporu za restrukturiranje.
 
Uvjeti:
 
Poduzetnici mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su pogođeni s manjkom likvidnosti i gubitcima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-a 19, odnosno ako je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljana tijekom pandemije te su zbog toga suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica širenja bolesti COVID-a 19.
 
Smatra se da poteškoće u poslovanju koje su posljedica pandemije COVID-a 19 imaju poduzetnici koji su:

 • ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine;
 • ostvarili fizički pad broja noćenja i rezervacija u hotelima i drugim smještajnim objektima, pad posjeta u ugostiteljskim objektima i uslužnim djelatnostima, pad broja putovanja i drugih vrsta aktivnosti karakterističnih za turizam (u djelatnostima koje obavljaju putničke agencije, turoperatori, luke nautičkog turizma, organizatori događanja kao što su konferencije, seminari i sl., kao i poduzetnici koji obavljaju zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu);
 • ostvarili fizički pad broja posjetitelja i/ili prevezenih putnika u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ili kojima su otkazani ili na duže razdoblje odgođeni ranije ugovoreni poslovi, sportske aktivnosti/ili druge poslovne aktivnosti planirane u 2020. godini;
 • registrirani za sportske djelatnosti te pružaju usluge na tržištu u području sportske rekreacije, sportske poduke i sportske pripreme, a ostvarili su znatan pad korisnika usluga i isporučenih usluga u navedenim djelatnostima koje obavljaju sportsko-rekreacijski centri, teretane, fitness centri i sl. 

Poračun:

Ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog Programa iznosi 1.500.000.000,00 HRK, s time da:

 • Proračun HAMAG-BICRO-a iznosi 1.000.000.000,00 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva mikro, malim i srednjim poduzetnicima. 
 • Proračun HBOR-a iznosi 500.000.000 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva velikim poduzetnicima. 

Usvajanje i početak provođenja Programa očekuje do kraja siječnja ili najkasnije do sredine veljače.
 
Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci