13 sij 2021

PRIJAVA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE UZ SREDSTAVA MODERNIZACIJSKOG FONDA

Modernizacijski fond je program pomoći namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima, kako bi se omogućio njihov prelazak prema klimatskoj neutralnosti, omogućila modernizacija energetskog sektora i poboljšala energetska učinkovitost.

Modernizacijski fond podupire ulaganja u glavne prioritete:

  • pokretanje i korištenje energije iz obnovljivih izvora;
  • energetsku učinkovitost;
  • skladištenje energije;
  • modernizaciju energetskih mreža, uključujući daljinsko grijanje, cjevovode i mreže;
  • pravedni prelazak u regijama ovisnim o ugljenu: preusmjeravanje na nova radna mjesta, prekvalifikacija i dokvalifikacija radne snage, poticanje inicijativa za nova radna mjesta, poticanje start-upova.

No, osim ulaganja u navedene prioritete moguća su i neprioritetna ulaganja koja zadovoljavaju osnovne kriterije vezane za prelazak prema klimatskoj neutralnosti.

Modernizacijski fond prepoznat je kao jedan od ključnih financijskih instrumenata koji će doprinijeti provedbi Europskog zelenog plana. Financira se iz 2% od ukupne količine emisijskih jedinica koje će biti dostupne na tržištu u razdoblju od 2021.-2030. godine te iz dijela emisijskih jedinica koje su mogle biti dodatno prebačene iz ukupne količine emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na dražbi, predviđenih za raspodjelu u svrhu solidarnosti i rasta. Republika Hrvatska je osim inicijalno dodijeljenih 3,14% emisijskih jedinica dodatno pojačala svoju omotnicu s 20% emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na dražbi te ukupni iznos namijenjen financiranju investicija iz Modernizacijskog fonda iznosi 14.633.114 emisijskih jedinica ili približno 439.000.000 EUR.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom krajem listopada 2020. godine provelo anketu o spremnosti projekata za financiranje iz Modernizacijskog fonda, temeljem koje je Republika Hrvatska 30. studenoga 2020. godine dostavila Europskoj investicijskoj banci i Odboru za ulaganja pregled ulaganja za koja će se podnijeti prijedlog ulaganja u sljedeće dvije kalendarske godine. Kriteriji za odabir, osim uklapanja u prioritetne osi i ulaganja u projekte s značajnim učincima na prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo, bili su spremnost projekta za provedbu, projekti koji potiču ulaganja u razvoj modernih energetskih mreža, projekti energetski intenzivnih industrija, projekti postrojenja koja su obveznici trgovanja emisijama stakleničkih plinova zbog čega imaju povećane troškove proizvodnje i nisu u mogućnosti ugraditi ih u cijenu krajnjeg proizvoda, a dana je i prednost projektima koji su u mogućnosti poticati nove investicije.

Europska komisija najavila je pokretanje mrežne stranice na kojoj će biti predstavljene sve informacije bitne za provedbu Modernizacijskog fonda, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uspostavilo je adresu e-pošte [email protected] na kojoj zainteresirana javnost i tvrtke mogu dobiti više informacija o provedbi Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci