05 sij 2021

POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT „USPOSTAVA PODRUŽNICE OBITELJSKOG CENTRA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE“

Logo projekta Uz PORU po potporu

Centar za socijalnu skrb Koprivnica potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ ukupne vrijednosti 5.484.791,54 kuna, a vezano uz poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Partneri na projektu su Koprivničko-križevačka županija te križevački i đurđevački Centar za socijalnu skrb, dok je stručnu pomoć u pripremi projektne prijave pružila PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, koja će osiguravati i daljnju podršku u provedbi projekta.

Podružnica obiteljskog centra usluge će pružati u prostoru bivše vojarne u Koprivnici te je predviđeno sklapanje ugovora o zakupu s Gradom Koprivnicom i tvrtkom Kampus d.o.o. na rok od 20 godina. Projektom je, između ostalog, predviđena rekonstrukcija 16 infrastrukturnih jedinica unutar zgrade/prostora, nabava opreme potrebne za pružanje usluga te nabava triju vozila s obzirom na terenski rad i činjenicu da Podružnica pokriva područje cijele županije. U sklopu naznačene rekonstrukcije i opremanja, predviđeno je i opremanje prostorije za grupni rad s korisničkim skupinama, sobe/kutka za dojenje, sobe za susrete i druženja roditelja i djece, te sobe za nadzor tih susreta i druženja.

Ovaj projekt pomoći će u prevenciji institucionalizacije i razvoju mreže izvaninstitucionalnih usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, one s  teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju, ali i za odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne, žrtve obiteljskog nasilja te trudnice i roditelje s djecom do godine dana starosti.  Predviđeno trajanje  aktivnosti u sklopu projekta je dvije godine.

Izvor: Koprivničko – križevačka županija

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci