17 pro 2020

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE VELIKIH SPORTSKIH MANIFESTACIJA U 2021. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini.

Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao i načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Najviši iznos sufinanciranja po Korisniku, može iznositi 1.500.000,00 kuna (slovima: milijun kuna) s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelji su dužni osigurati iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe – udruge, koje su osnovane sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19).

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini.

Prihvatljivi partneri mogu biti udruge, ustanove ili trgovačko društvo upisano u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu.

Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja sportske manifestacije na području Republike Hrvatske;
  • nabava sportske opreme, sportskih rekvizita i sportskih pomagala koji su nužni za održavanje sportske manifestacije;
  • sanacija i/ili adaptacija javno dostupne sportske infrastrukture potrebne za održavanje velike sportske manifestacije;
  • troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije.

Javni poziv je otvoren od 16. prosinca 2020. godine do 16. siječnja 2021. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci