16 pro 2020

STRATEGIJA ODRŽIVE I PAMETNE MOBILNOSTI

Europska Komisija predstavila je novu Strategiju o održivoj i pametnoj mobilnosti. Strategija je strukturirana oko 3 ključna cilja:

 1. Održiva mobilnost
 2. Digitalna mobilnost
 3. Otporna mobilnost

Kako bi se ciljevi realizirali, u Strategiji su utvrđene ukupno 82 inicijative u deset ključnih područja djelovanja, od kojih svaka sadržava konkretne mjere.

Održiv promet

Planiraju se sljedeće mjere za povećanje održivosti prometa:

 • znatno povećanje broja vozila, plovila i zrakoplova s nultom stopom emisija, veća upotreba obnovljivih izvora energije i niskougljičnih goriva te uvođenje povezane infrastrukture, primjerice postavljanjem tri milijuna javnih stanica za punjenje do 2030.
 • stvaranje zračnih i morskih luka bez emisija, primjerice provedbom novih inicijativa za promicanje održivih zrakoplovnih i brodskih goriva
 • zdrava i održiva međugradska i gradska mobilnost, među ostalim udvostručenjem željezničkog prometa velikih brzina i razvojem dodatne biciklističke infrastrukture tijekom sljedećih deset godina
 • ekologizacija prijevoza tereta, primjerice udvostručenjem željezničkog prijevoza tereta do 2050.
 • određivanje cijena ugljika i pružanje boljih poticaja korisnicima, primjerice provedbom sveobuhvatnog skupa mjera za pravedno i učinkovito određivanje cijena u svim vrstama prijevoza

Pametan promet

Ako se uspostave za to odgovarajući uvjeti, inovacije i digitalizacija oblikovat će kretanje putnika i tereta u budućnosti. U Strategiji se u tu svrhu predviđa sljedeće:

 • povezana i automatizirana multimodalna mobilnost, primjerice putnici će moći kupovati karte za multimodalna putovanja, a teret će se bez poteškoća prevoziti različitim vrstama prijevoza
 • poticanje inovacija i upotrebe podataka i umjetne inteligencije za pametniju mobilnost, među ostalim podupiranjem uvođenja bespilotnih letjelica te daljnjim mjerama za izgradnju zajedničkog europskog prostora za podatke o mobilnosti

 Otporan promet

Promet je jedan od sektora koji su najteže pogođeni pandemijom COVID-a 19 pa se brojna poduzeća u tom sektoru suočavaju s golemim operativnim i financijskim poteškoćama. Komisija se stoga obvezuje na sljedeće:

 • jačanje jedinstvenog tržišta, primjerice intenzivnije će se raditi i ulagati u dovršetak transeuropske prometne mreže (TEN-T) do 2030., a oporavak sektora podupirat će se većim javnim i privatnim ulaganjima u modernizaciju flota u svim vrstama prijevoza
 • pravedna mobilnost za sve, primjerice osigurat će se pristupačnost i dostupnost nove mobilnosti u svim regijama i za sve putnike, uključujući one sa smanjenom pokretljivošću, te povećati privlačnost sektora za radnike
 • povećanje sigurnosti i zaštite u prometu za sve vrste prijevoza, među ostalim smanjenjem broja smrtnih slučajeva na gotovo nulu do 2050.

Više informacija dostupno je  OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci