16 pro 2020

OBJAVLJEN OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE KAPACITETA OCD-A ZA ODGOVARANJE NA POTREBE LOKALNE ZAJEDNICE“

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Cilj Poziva je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

 

Specifični ciljevi Poziva su:

  • Jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima;
  • Jačanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini;
  • Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

 

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 100.000.000,00 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih je 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurano temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Raspoloživa financijska sredstva za Prvu i Drugu skupinu za financiranje iznose 50.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u prvoj skupini za financiranje su udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19).

Prihvatljivi prijavitelji u drugoj skupini za financiranje su:

– udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19);

– zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19);

– pravne osobe vjerske zajednice – osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13).

 

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj.

Partneri mogu biti udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge poslodavaca, sindikati, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 4. siječnja 2021. godine od 9:00 sati.

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv no može istovremeno biti partner u više drugih prijava. Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci