08 pro 2020

ODRŽAN PRVI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „NOVI POČETAK“

Logo projekta Uz PORU po potporu

U prostorima Koprivničko-križevačke županije, u utorak 8. prosinca 2020. godine, održan je prvi sastanak projektnih partnera u okviru provedbe projekta „NOVI POČETAK“ za koji je 25. studenoga 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nositelja projekta Koprivničko-križevačke županije, predstavnice projektnih partnera Udruge HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava i Centra za socijalnu skrb Križevci te predstavnica Razvojne agencije PORE KKŽ. Na početku sastanka sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić nakon čega je voditelj projekta i pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec ukratko predstavio projektne aktivnosti. Zatim je uslijedila  rasprava o nadolazećim projektnim aktivnostima te obvezama svakog projektnog partnera. Nakon rasprave usuglašeni su stavovi o dinamici realizacije i provedbi projektnih aktivnosti pri čemu je naglasak stavljen na pripremu plana nabave i provođenje postupaka nabave.

Projektom „NOVI POČETAK“ osigurat će se sustav podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, ojačati kapaciteti stručnjaka koji rade s njima te podići svijest javnosti o pravima žena žrtava nasilja i nasilja u obitelji. Također će se uspostaviti sklonište i pružati usluge skrbi izvan obitelji što obuhvaća rekonstrukciju, uređenje i opremanje prostora skloništa, nabavu vozila za prijevoz korisnika, troškove djelovanja privremenog skloništa za žene žrtve nasilja te usluge savjetovanja, osnaživanja i motiviranja žrtava nasilja (uključujući podršku nakon izlaska iz skrbi). Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.233.880,49 kn, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Provedba projekta započela je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i traje 30 mjeseci.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta UZ PORU PO POTPORU koji je odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te će u okviru istog projekta nastaviti pružati stručnu pomoć i u provedbi projekta.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci