04 pro 2020

COSME POZIV 2020

Opći  cilj Poziva je pojačati prihvaćanje digitalizacije i inovacija od strane turističkih MSP-a kroz transnacionalnu suradnju i izgradnju kapaciteta.

Aktivnosti su usmjerene na:

  • jačanje transnacionalne i prekogranične suradnje, posebno integracije turističkih poduzeća i dionika u transnacionalne i međuregionalne inovacijske ekosustave kako bi se omogućio pametan i održiv rast turističkih MSP-a;
  • jačanje kapaciteta i vještina malih i srednjih poduzeća pri poboljšanju uporabe novih digitalnih tehnologija, što rezultira novim poslovnim modelima u turizmu;
  • poticanje inovativnih rješenja za poboljšanje upravljanja turizmom i turističke ponude kroz suradnju unutar turističkog ekosustava, uključujući javno-privatna partnerstva.

Prihvatljive Aktivnosti:

Svaki će konzorcij / mreža izravno podržati (uključujući financijsku potporu) ukupno najmanje 60 turističkih MSP-a iz najmanje tri (3) zemlje koje ispunjavaju uvjete. Podržani turistički MSP mogu se osnovati u istoj zemlji kao član konzorcija, ali mogu se osnovati i u različitim prihvatljivim zemljama od onih u kojima su osnovani partneri koji čine konzorcij. Konzorcij će također podržavati uravnotežen broj turističkih MSP-a po zemlji.

U projektnom prijedlogu svaki konzorcij mora:

  • utvrditi specifične ciljeve projekta;
  • definirati posebne ciljeve koje će postići turistička MSP koja sudjeluju u projektu;
  • osmisliti i implementirati transnacionalne sheme i sheme potpore preko ekosustava, uključujući izgradnju kapaciteta, prijenos znanja i proširivanje aktivnosti kako bi se omogućilo prihvaćanje digitalnih i pametnih rješenja na višoj razini, novih tehnologija i inovacija od strane turističkih MSP-a;
  • odabrati turistička MSP za sudjelovanje u predloženom programu potpore koji ima koristi od financijske potpore;
  • pružiti financijsku potporu odabranim turističkim malim i srednjim poduzećima;
  • organizirati jednostavan, ali robustan sustav izvještavanja, putem kojeg će uključena mala i srednja poduzeća izvještavati koordinatora projekta o svojim postignućima.

Važni dokumenti:

Organizacije koje imaju pravo sudjelovanja:
Otvorena sljedećim tijelima ili institutima s pravnim statusom osnovanim na pokrivenim područjima:
– Bilo koja pravna organizacija,
– Tijela ili instituti koji sudjeluju u programu moraju imati registrirano sjedište u nekoj od zemalja Europske unije (EU).

Odgovorna Generalna direkcija
Glavna uprava za poduzetništvo i industriju  DG Growth

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci