19 stu 2020

PRVA IZMJENA POZIVA „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA“

Obavijest potencijalnim prijaviteljima Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ da je objavljena prva izmjena Poziva kojom su u dokumentaciji dodani Zajednički pokazatelji neposrednih rezultata Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i obrisan dio teksta u Dodatku 1. Proračun ušteda u dijelu „Faktori primarne energije i emisija CO2“ (dio projektne cjeline: Zgrada*).

U okviru 1. izmjene dokumentacije Poziva, izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za Prijavitelje;
  2. Obrazac 1. Prijavni obrazac;
  3. Dodatak 1. Proračun ušteda;
  4. Dodatak 5. – Metodologija izračuna i iskazivanja ušteda i ostalih sastavnica projekta.

Popis navedenih izmjena objavljen je u dokumentu: Popis izmjena.

S obzirom da se predmetne izmjene odnose ili na ispravljanje tehničkih pogrešaka ili na uvođenje novih pokazatelja čine popunjavanje zahtijeva minimalnu doradu projektne prijave, ne mijenja se rok za podnošenje projektnih prijedloga.

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci