03 stu 2020

OBAVIJEST KORISNICIMA TIPA OPERACIJE 7.4.1 – PRIJENOS UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je informaciju za  korisnike mjere 7 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. o odredbama Pravilnika/Natječaja (prvi i drugi natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”), koje su vezane uz prijenos upravljanja realiziranim projektom.

Naime, sukladno Pravilniku/Natječaju korisnik koji je jedinica lokalne samouprave (JLS) upravljanje i održavanje može prenijeti samo na trgovačko društvo koje osniva korisnik, javnu ustanovu koju osniva korisnik, javnu ustanovu koju osniva druga jedinica lokalne samouprave u skladu s važećim propisima i aktima koji reguliraju poslovanje te javne ustanove ili na službu/vlastiti pogon koju osniva korisnik, dok korisnik koji nije JLS uopće ne smije upravljanje/održavanje prenijeti na drugu pravnu/fizičku osobu.

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci