25 ruj 2020

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE KALINOVAC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN PROJEKT UREĐENJE POUČNO-EDUKATIVNE PJEŠAČKE STAZE „DODIR PRAŠUME CRNE JOHE“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 701.283,75 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, uspješnom suradnjom Općine Kalinovac i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je još jedan projekt uređenja poučno-edukativne pješačke staze „Dodir prašume crne johe“. Ukupna vrijednost projekta je 701.283,75 kuna.

Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, a cilj projekta je uspostava poučno-edukativne pješačke staze u posebnom rezervatu „Crni jarki“ uz zaštićeni dio rezervata te edukacija posjetitelja o posebnostima flore i faune zaštićenog šumskog područja.

Prijavitelj projekta je Općina Kalinovac, a projektnim ulaganjem predviđeno je uređenje poučno-edukativne pješačke staze ukupne dužine 2.100 metara. Uz poučno-edukativnu pješačku stazu planira se uređenje četiri interpretacijske točke  na kojima će se postaviti edukativno informativne ploče, stolovi i klupe te ostali sadržaji manje infrastrukture, odnosno objekti za javnu upotrebu sa svrhom pružanja mjesta za odmor te informacija o posebnostima rezervata uz poučnu stazu te bioraznolikosti zaštićenog šumskog područja.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci