04 ruj 2020

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEPOVRATNIH SUBVENCIJA IZ PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE

Grad Koprivnica raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje;
  • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika;
  • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije;
  • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme;
  • Subvencioniranje izlaganja na sajmovima;
  • Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta;
  • Subvencioniranje izlaganja koprivničkih obrtnika na sajmovima u Hrvatskoj;
  • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Korisnici sredstava su:

Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Koprivnice.

Iznosi subvencija:

 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija, te informatizaciju poslovnih procesa u visini do 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna.

 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima – početnicima za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske aktivnosti, odnosno za: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000 kuna.

 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove savjetodavnih usluga nastale pri izradi projektne prijave koja podrazumijeva: pripremu i analizu sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza sektora), analizu problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih indikatora rezultata, finalizaciju logičke matrice, izradu concept note, razradu aktivnosti i radnih paketa, identifikaciju projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i pripremu popratne dokumentacije za prijavu na natječaj. Subvencija se po ovoj mjeri daje u visini do 70% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kuna.

 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za nabavu i ugradnju strojeva i opreme (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda), u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kuna.

 • Subvencioniranje izlaganja na sajmovima

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima za pokriće troškova izložbenog prostora na sajmu  te smještaja i prijevoza sudionika na sajam, pripremu i izradu promotivnih materijala za sajam u visini od 50% opravdanih troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000 kuna.

 • Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta

Korisnici potpore su obrtnici, čije je sjedište, kao i obavljanje djelatnosti na tradicijski, odnosno umjetnički način  na području Grada Koprivnice. Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 10.000,00 kuna. Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodijeli potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima za 2020. godinu  iznose 100.000,00 kuna. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, a najkasnije do 30. studenog 2020. godine, osim potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima koji se zaprimaju do 01. listopada 2020. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci