21 kol 2020

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE LEGRAD I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN JOŠ JEDAN PROJEKT „UREĐENJE TRIM STAZE“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 777.507,50 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, uspješnom suradnjom Općine Legrad i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je još jedan projekt pod nazivom „Uređenje trim staze“. Ukupna vrijednost projekta je 777.507,50 kuna.

Projekt je prijavljen na Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, a cilj projekta je promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodne ljepote krajobraza što se želi postići izgradnjom trim staze čime bi se podigla svijest o zdravlju i očuvanju šuma.

Prijavitelj projekta je Općina Legrad, a projektnim ulaganjem predviđeno je uređenje postojeće prometnice, postava ukupno 13 različitih sprava za vježbanje na otvorenom, od kojih se neke postavljaju i više puta na dionici ukupne dužine oko 1750 m i postava urbane opreme (samoposlužni servis za bicikle, stalak za bicikle, klupe i koševi za smeće). Također, predviđena je postava 5 edukativnih tabli s ciljem educiranja i informiranja o općekorisnim funkcijama šuma. Trim staza je namijenjena za javnu i društvenu uporabu, a projektom „Uređenje trim staze“ želi se poticati korisnike na aktivan odmor i rekreaciju dok će obnova prometnice i izgradnja trim staze stvoriti dodatan sadržaj i poticaj za turističke posjete.

Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Predstavnici Općine Legrad i Razvojne agencije Pore KKŽ prilikom prijave projekta

 

 

 

 

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci