20 kol 2020

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT „ŠUMSKA POUČNA STAZA“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 776.490,00 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru projekta “UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije nastavlja i dalje pružati stručnu pomoć svim javnopravnim tijelima s područja KKŽ u pripremi i provedbi EU projekata. U suradnji s Općinom Novigrad Podravski je prijavljen projekt „Šumska poučna staza“ ukupne vrijednosti 776.490,00 kuna.

Projekt je prijavljen na Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, iz Programa ruralnog razvoja RH. Cilj projekta je unaprjeđenje i poboljšanje poučne posjetiteljske infrastrukture čiji je cilj edukacija i informiranje posjetitelja o šumi i njenoj bioraznolikosti, potrebi održivog gospodarenja šumama, potrebi zaštite i očuvanja šuma i njene bioraznolikosti, općekorisnim funkcijama šuma, njenoj ulozi i utjecaju na vodni režim i kvalitetu voda, utjecaj na klimu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena, njenoj ulozi u stvaranju kisika, ponor ugljika i pročišćavanje atmosfere, utjecaju koji ona ima na bioraznolikost, floru i faunu, te njen globalni utjecaj i uloga u zaštiti i očuvanju okoliša.

Prijavitelj projekta je Općina Novigrad Podravski, a projektnim ulaganjem želi se poboljšati šumska poučna staza i posjetiteljska infrastruktura. Projekt uključuje sanaciju, čišćenje i uređenje šumskih puteva, postavljanje promatračnice (vidikovca), izgradnju i postavljanje šesterokutne sjenice sa info sadržajem i podijem za prezentaciju i odmor, postavljanje stolova i klupa uz stazu, postavljanje poučno – edukativnih, zanimljivih sadržaja uz stazu (kućice za ptice i hotela za kukce i sl.), postavljanje edukativno informativnih tabli, uređenje info edukativnih točaka, punktova i stajališta za edukaciju, prezentaciju i odmor, izgradnju drvenih pješačkih mostova, postavljanje pješačkih prijelaza s rukohvatom – uže za pomoć pri penjanju i spuštanju. Sve navedeno je namijenjeno za društvenu uporabu s ciljem podizanja razine svijesti o očuvanju šuma, održivom gospodarenju šumama te zaštiti šuma i okoliša. Projektom „Šumska poučna staza“ naglašava se potencijal šuma i šumskog područja te njegova važnost za buduće generacije.

Ovo je drugi projekt koji je prijavljen na navedeni natječaj u okviru tipa operacije 8.5.2. u suradnji s prijaviteljima s područja Koprivničko-križevačke županije, dok još nekoliko projekata iz iste operacije Razvojna agencija PORA KKŽ priprema za druge prijavitelje s područja KKŽ, a navedeni projekti će biti aplicirani do kraja kolovoza 2020. godine.

Predstavnici Općine Novigrad Podravski i Razvojne agencije Pore KKŽ prilikom prijave projekta

 

 

 

 

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci