03 kol 2020

USPJEŠNA SURADNJA OPĆINE VIRJE I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ – PRIJAVLJEN PROJEKT „ZAŽELI – PROVEDI 2!“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 781.020,00 KUNA

 

U okviru projekta “UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije nastavlja i dalje pružati stručnu pomoć svim javnopravnim tijelima s područja KKŽ u pripremi i provedbi EU projekata. U suradnji s Općinom Virje kao nositeljem projekta i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Križevci i Centrom za socijalnu skrb Đurđevac danas je prijavljen projekt „Zaželi – provedi 2!“ ukupne vrijednosti 781.020,00 kuna.

Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”. Opći cilj projekta „Zaželi – provedi 2!“ je omogućiti ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanju na području Općine Virje. Specifični cilj projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Virje. Ciljanoj skupini pripada ukupno 9 žena pripadnica ranjivih skupina koje će brinuti za ukupno 54 krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Planirano trajanje projekta je 15 mjeseci, od čega će žene kao članice ciljane skupine raditi 12 mjeseci.

Prijavitelj projekta je Općina Virje, dok su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci i Centar za socijalnu skrb Đurđevac obavezni partneri.

U okviru projekta UZ PORU PO POTPORU Razvojna agencija PORA KKŽ trenutno pruža stručnu pomoć korisnicima s područja Koprivničko-križevačke županije u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih EU sredstvima. Ističemo da trenutno iz istoimenog projekta Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć u provedbi desetak projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te u pripremi desetak projekata za prijavu na ESI fondove, dok se pred potpisom Ugovora trenutno nalazi 6 projekata koji će se u slijedećem periodu provoditi na području Koprivničko-križevačke županije, a sufinancirani su EU sredstvima. Za sve njih je Razvojna agencija PORA KKŽ pružala i nastavlja pružati stručnu pomoć u njihovoj provedbi.

Načelnik Općine Virje sa predstavnicama PORE prilikom prijave projekta Zaželi – provedi 2!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci