22 srp 2020

OBJAVLJEN POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UP.02.2.2.14 – RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – FAZA III

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14 – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“, ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna.

OPĆI CILJ POZIVA: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Poziv pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječava institucionalizaciju korisnika usluga te promiče pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 4. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Više informacija dostupno je OVDJE

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci