21 srp 2020

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U 2020. GODINI

Ministarstvo pravosuđa objavilo je Javni poziv za financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Javni poziv odnosi se na dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima za 2020. godinu. Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju najmanje tri godine, a svoje prijave za financijske potpore mogu slati za prioritetno područje „Osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela uspostavom partnerske mreže organizacija“ sukladno aktivnostima navedenim u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje. Za financiranje programa aktivnosti partnerske mreže organizacija u području osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u 2020. godini osigurano je 3.200.000,00 kuna, a rok za podnošenje prijava je do 22. rujna 2020. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci