20 srp 2020

APPRRR: NOVOSTI U KAMPANJI KONTROLA NA TERENU IZRAVNE POTPORE

Dana 1. srpnja 2020. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je kampanju kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2020. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava, a shodno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/2020; 57/2020).

Podsjećamo kako poljoprivredno gospodarstvo nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva može u bilo kojem trenutku tijekom godine biti predmetom kontrole na terenu, koju provodi osoba (kontrolor) ovlaštena od strane Agencije za plaćanja i/ili može biti predmetom kontrole daljinskim istraživanjem, koja se provodi interpretacijom satelitskih i zračnih snimaka, sukladno članku 156. važećeg Pravilnika i akreditiranim procedurama Agencije za plaćanja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  obavještava sve korisnike da se izvještaji o kontroli na terenu s utvrđenim nesukladnostima više neće slati redovnom poštom na adresu sjedišta gospodarstva, već isključivo putem aplikacije AGRONET u kartici „KNT“.

Više o navedenome, možete pronaći na sljedećem linku: https://ruralnirazvoj.hr/novosti-u-kampanji-kontrola-na-terenu-izravne-potpore/

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci