02 srp 2020

NOVE MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I REAKTIVIRANE MJERE AKTIVNOG ZAPOŠLJAVANJA

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20.03.2020. Upravno vijeće također je donijelo odluku o izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

 

  • Potpora za samozapošljavanje

Prema novim uvjetima ugovorno razdoblje traje 24 mjeseca u odnosu na dosadašnjih 12. Korisnici potpore su obavezni u prvih 12 mjeseci mjere opravdati potporu, a drugih 12 mjeseci održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Izmijenjene su i prihvatljive djelatnosti i visina subvencije. Naime, iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika i to u iznosima od 75.000,00 – 100.000,00 kn ovisno o djelatnosti. Za obje skupine korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti u manjem iznosu od traženog ukoliko se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte variraju od 130.000,00 – 320.000,00 kn te se u slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu iznos povećava za 10.000,00 kn.

Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt/postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji ne mogu ostvariti potporu kao ni osobe koje traže potporu i namjeravaju registrirati trgovačko društvo, a imaju ovrhu po privatnim računima čiji iznos prelazi 20% iznosa tražene potpore.

 

  • Potpora za proširenje poslovanja

Izmjene se odnose na iznos potpore male vrijednosti za proširenje poslovanja koji se određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.) i to od 55.000,00 – 75.000,00 kn.

 

  • Potpora za očuvanje radnih mjesta

Kod potpore za očuvanje radnih mjesta brišu se podmjere: potpora za skraćivanje radnog vremena i potpora za obrazovanje radnika.

Uvode se dvije nove mjere:

-Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. – mikropoduzetnici;

-Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020.g. za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika (mikropoduzetnici) uvodi se budući da se navedeni poslodavci smatraju najugroženijima krizom. Ovime se nastoji izbjeći otpuštanje radnika, odnosno nagli ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih, te gašenje ovih poduzeća.

 

  • Potpora za skraćivanje radnog vremena

Potpora za skraćivanje radnog vremena koja obuhvaća potencijalno veći broj korisnika od prijašnje podmjere, uvodi se s obzirom na stanje u gospodarstvu slijedom čega Hrvatski zavod za zapošljavanje i nadalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID – 19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla. Potporu će imati mogućnost koristiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju 10 i više radnika, a potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000 kn mjesečno neto po radniku.

 

Više o navedenom možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci